Categorieën

Tichelmansbosje Ruurlo

In 1968 kocht de stichting haar tweede bezit, een bosje ten oosten van de boerderij Tichelman van bijna een hectare dat op rabatten is aangelegd. In het bosje komen de bosplanten dalkruid en salomonszegel voor waardoor het bosje een waardevol natuurgebied is. Tevens is het een rustplaats voor reeën in een gebied dat verder totaal door de landbouw in gebruik is genomen. In het bosje komen veel zangvogels en vlinders en ook enkele boomkikkers voor.

Mobiele versie afsluiten