Sieverinksbos en –es

Dit terrein dat in 1975 werd aangekocht ligt ten zuiden van Ruurlo en is omgeven door bos- en landbouwpercelen.
Het zgn. ‘éénmansesje vormt een landschappelijke bijzonderheid en werd in 1993 verworven via toedeling bij de ruilverkaveling Ruurlo. De es is in bruikleen gegeven aan een nabijwonende landbouwer en wordt jaarlijks gehooid. Het bos bestaat hoofdzakelijk uit grove den, zomereik, am. eik en berk. Het bos heeft een redelijke natuurwaarde voor zowel de flora (dalkruid, bosanemoon) als fauna. Reëen vinden hier een beschutte rustplaats en er worden diverse soorten vogels aangetroffen, o.a. wielewaal, goudvink, tjiftjaf en zwartkop.

De singel rond de es en het bosgebied wordt voor hakhout gebruikt en periodiek afgezet. Doel is om hier meer variatie te laten ontstaan.

Mobiele versie afsluiten