Categorieën

Ons steunen

Help mee om onze Achterhoekse natuurgebieden, de cultuur en de eeuwenoude historische objecten in stand te houden.

Genieten van onze Achterhoekse natuur en helpen om diezelfde natuur te beschermen gaan hand in hand.  Zonder enthousiaste vrijwilligers en mensen die onze stichting en haar projecten financiëel steunen gaat dat niet. Natuur in stand houden en waar mogelijk uitbreiden en verbeteren kost geld. Ook kleinschalige percelen die deel uitmaken van het kenmerkende Achterhoekse coulissen- en cultuurlandschap verdienen het om behouden te blijven.

Onze eeuwenoude cultuurhistorische objecten zoals de vakwerk Korenspieker in Huppel en de Ruitenburgerschans in het Woold mogen niet verloren gaan. Het periodieke onderhoud om verval tegen te gaan kost jaarlijks veel geld. Onze doelstelling is om deze bezittingen, de cultuur en de streektaal, waarin gelukkig nog veel streekgenoten communiceren, zorgvuldig te beschermen, te onderhouden en te bewaren voor volgende generaties.

De G.A. van der Lugt Stichting is een zgn. Algemeen Nut Beogende Instelling. ANBI’s zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Onze stichting voldoet aan alle eisen die aan ANBI’s worden gesteld. Als u doneert, schenkt of nalaat weet u zeker dat uw geld maximaal ten goede komt van het goede doel.

Niet alleen de ANBI is vrijgesteld: uw schenking is in veel gevallen geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar van de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het mes snijdt derhalve aan twee kanten.

NB: Met ingang van 2014 hoeft de periodieke gift / schenking niet meer notarieel te worden vastgelegd, maar is een onderhandse akte voldoende. Dat scheelt behoorlijk in de kosten.

Voor het realiseren van de doelstellingen van onze stichting is uw hulp hard nodig. Uw financële bijdrage stellen wij zeer op prijs !! Beschermen werkt! Dat kunt u zien als u in de Achterhoek onze terreinen bezoekt.

Kijk op bijgaande pagina’s wat het beste bij u past en maak uw keuze.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Mobiele versie afsluiten