Ligtenbargs Weide

Dit terrein ligt tegenover het museum De Lebbenbrugge bij Borculo. Het betreft een landschappelijk fraai gelegen weidegebied dat gelegen is tegen de Groenlose Slinge. In 2019 is een project gestart om door verschralingsbeheer een meer soortenrijk hooiland te creëren. Daarvoor is het perceel natuur technisch en reliëf volgend afgegraven. Er is een (eenstijlige) meidoorn haag aangelegd en er is een aantal solitaire Winterlindes geplant. In de struweelzone is bosplantsoen aangeplant w.o. soorten als wilde vlier, hazelaar, hondsroos, Gelderse roos, meidoorn en sleedoorn. Het project is in het voorjaar afgerond.

Door het Waterschap Rijn en IJssel werd in 2013 een begin gemaakt met een verandering van de waterloop van de Slinge waardoor het gebied bij hoog water als buffer dient.

Het terrein is vernoemd naar Willem Ligtenbarg. Hij was niet alleen de laatste eigenaar en gebruiker van de weide tegenover museum De Lebbenbrugge maar ook beheerder bij dit museum.

Mobiele versie afsluiten