Categorieën

G.A. van der Lugt Stichting

We nodigen u van harte uit om verder rond te kijken op onze website, maar bovenal nodigen we u uit om daadwerkelijk te genieten van onze natuurterreinen en de monumenten. Dat kan door er naar toe te gaan en ze in alle rust te bekijken, maar de mogelijkheid bestaat ook om als vrijwilliger mee te helpen om de natuurterreinen goed te beheren.

Wij vinden het belangrijk dat de natuur, het landschap en de cultuur van de Achterhoek behouden blijft, zodat ook de toekomstige generaties hiervan kunnen blijven genieten. Vanuit die overtuiging werken we. Dit doen we door de stichting effectief te besturen en met behulp van de grote inzet van onze vrijwilligers. Daarnaast maken we gebruik van ons netwerk van bedrijven en instellingen. Samen zetten we ons het hele jaar in om de natuurterreinen te beheren, te verbeteren en te behouden. Tevens hebben we oog voor de cultuur en de streektaal en steunen we daartoe enkele initiatieven.

Als u enthousiast bent over wat wij doen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief op info@vanderlugtstichting.nl.  Als u wilt bijdragen als vrijwilliger of in financiële zin, dan kun u daartoe eveneens contact opnemen.

Geniet van de schoonheid van het detail,

Leo Molenbroek

Voorzitter.

Mobiele versie afsluiten