De Ruitenburgerschans

De Ruitenburgerschans is een beschermd Rijksmonument gelegen aan de Wooldseweg in Winterswijk-Woold.
Het ligt direct aan de grensovergang met Duitsland. Uit archeologisch onderzoek (RAAP juni 2002) in opdracht van de G.A. van der Lugt Stichting, blijkt dat het een laat-middeleeuwse verdedigingswal of landweer is. Mogelijk was de schans onderdeel van een aantal verdedigingswerken langs de grens met het Münsterland zoals deze aangetroffen zijn op historische kaarten van het gebied waar het Woold deel van uit maakt.

Oorspronkelijk bestond de schans uit een rond tot ovaal aardwerk met een diameter van ongeveer 60 m. Van buiten naar binnen is sprake van een ongeveer 8 m. brede en 1.4 m. hoge ringwal, een ongeveer  12 m. brede en 2 m. diepe waterhoudende gracht en een eiland of pol met een diameter van ongeveer 20 m.

Het terrein was begin van deze eeuw overwoekerd en vervuild. De G.A. van der Lugt Stichting heeft intiatief genomen om het weer in ere te herstellen (voor zover dat mogelijk was). Op het terrein zijn alle populieren gekapt waarna het terrein met inheemse soorten beplant is. De schans is verder toegankelijk gemaakt voor bezoekers d.m.v. een platform van waaruit men een goed overzicht heeft op het object. Tevens is een informatiebord geplaatst met nadere informatie over dit historische object. Jaarlijks wordt het binnenterrein gemaaid en vrijgehouden van ongewenste opslag van hout en struiken.

Mobiele versie afsluiten