Oossinkbos

Dit terrein betreft een beekbegeleidend bos langs de Bemerbeek bij Winterswijk-Kotten die ter plaatse een natuurlijk en kronkelig karakter heeft. Het bos is een typisch voorbeeld van de rijke bossen die in de Achterhoek langs beken voorkomen en heeft een zeer hoge natuur- en landschappelijke waarde. In de directe omgeving treft u het voor de Achterhoek (en specifiek rondom Winterswijk) zo kenmerkende coulissenlandschap aan. Het terrein is in 1975 aangekocht. In 1991 kon een aangrenzend 2e deel worden verworven.

Mobiele versie afsluiten