Schreuders weide in Haarlo

Dit laag gelegen en redelijk vochtige terrein van bijna een hectare ligt aan de Holtmaatsdijk in Haarlo en bestaat uit een weiland met een hoge natuurwaarde, een houtsingel en twee bosjes. In het weiland ligt een poeltje dat altijd water heeft met daarin onder meer de bruine kikker, de pad, de kleine watersalamander en de kamsalamander.

De stichting heeft dit terrein in 1996 verworven van Elisabeth Maria Johanna Schreuder-Goedkoop. Het terrein, dat toen tegenover haar toenmalige woning lag, is door haar vanaf 1980 op vrijwillige basis verschraald door er zeer laat mest op te brengen en het terrein ook zeer laat in het jaar te maaien. Toen dit beheer voor haar in verband met haar leeftijd niet meer was vol te houden zocht zij naar mogelijkheden om de natuurwaarden te behouden. Bij haar zoektocht is zij uiteindelijk bij onze stichting uitgekomen die het beheer van dit terrein in haar geest voortzet. Uit dank voor haar pioniersarbeid heeft de stichting het terrein na haar dood begin 2011 naar haar genoemd. Het terrein is daarmee een blijvend (natuur)monument voor mevrouw Schreuder geworden.

Door het toegepaste beheer is het terrein in het voorjaar en zomer een bloemenzee met een rijk insecten- en vlinderleven. Vanwege de aanwezige insecten vliegen er boven het terrein altijd meerdere boerenzwaluwen en kleine zangvogels zoals de fitis, de tjiftjaf en de zwartkop.
Door ons bestuurslid Kees Vredeveld is enkele jaren geleden hooi uit het Korenburgerveen op het terrein uitgestrooid waardoor er ook orchideeën op het terrein zijn gaan groeien.

Langs het terrein loopt een wandelpad, het zogenaamde Rondje Haarlo. In de onmiddellijke nabijheid van het terrein is een uitkijktoren van waaruit men vrij zicht heeft op het terrein.

Mobiele versie afsluiten