Bos bij Italiaanse meertjes

Deze percelen zijn gelegen direct aan de grens met Duitsland in de nabijheid van de zogenaamde Italiaanse meertjes.
Het bos bestaat uit bomen die grotendeels ca. 70 tot 90 jaar oud zijn. Het bos ligt tegen een als visplas in gebruik zijnde vijver. Het bos ontleent zijn waarde aan de ligging binnen het WCL-gebied (Waardevol Cultuurlandschap) Winterswijk).

Het terrein heeft tevens een functie als rustgebied voor de fauna uit de omgeving. Tevens vormt het een step-stone langs de vanuit Duitskand binnenstromende beek die later uitkomt via de Beemerbeek (waarlangs ook eigendommen van de G.A. van der Lugt Stichting liggen (Oossinkbos) in de Slinge.

Mobiele versie afsluiten