Categorieën

Laarbraak Ruurlo

In 1971 kocht de stichting een rabattenbos van ongeveer 3 hectare in het ten zuiden van Ruurlo gelegen Ruurlose broek. Na de verdeling van het Ruurlose broek in het begin van de 19e eeuw zijn grote delen daarvan in het bezit gekomen van de heer van Ruurlo, Willem baron van Heeckeren van Kell die toen waarschijnlijk het bos heeft laten aanleggen. Een van zijn nazaten heeft het bos vervolgens aan de stichting verkocht met de bedoeling om het als natuurgebied te behouden. Het oostelijk deel van het bos bestaat uit een elzenhakhoutbos terwijl het westelijk deel uit een natuurlijk bos waar de natuur zich spontaan kan ontwikkelen.

Mobiele versie afsluiten