Historie

De G. A. van der Lugt Stichting, opgericht op 14 mei 1963 op iniatief van een aantal bestuursleden van de oudheidkundige vereniging de Graafschap (thans de Historische vereniging Achterhoek en Liemers),  is oorspronkelijk bedoeld geweest als een restauratie- en publicatiefonds.  Al spoedig richtte deze stichting zich echter, op verzoek van het Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland, op het veiligstellen van kleinschalige natuur- en landschapselementen (houtwallen, singels, beekgeleidende bossen, kleine bosjes, natuurlijke weiden e.d.).

Met steun van Rijk en provincie heeft de stichting inmiddels een 14-tal  natuurgebiedjes en een 2-tal cultuur historische objecten kunnen verwerven.
De totale omvang van het bezit bedraagt circa 23  hectare.

De subsidie voor de aankoop van natuurgebieden is in laatstgenoemd jaar weggevallen maar voor het onderhoud ontvangt de stichting nog wel een subsidie van de provincie. Het onderhoud wordt uitgevoerd door het bestuur en vrijwilligers.

landschap