Doelstelling

De G.A. van der Lugt Stichting is opgericht op 14 mei 1963 en ingeschreven in het Kamer van koophandel handelsregister on der nummer 41038453.

De statutaire doelstelling is als volgt in de statuten beschreven STATUTEN   (statuten van 8 februari 2011, Notaris kraayenhof te Borculo):

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: G.A. van der Lugt Stichting.

2. De stichting is gevestigd in Borculo (gemeente Berkelland).

Doel

Artikel 2
1. De stichting is in het leven geroepen als blijk van waardering voor het werk van Gerhardus Albertus van der Lugt te Borculo, vooral op het gebied van de streektaal van de Achterhoek en de Liemers. Het doel van de stichting is:

a. het bevorderen van de instandhouding van monumenten die karakteristiek zijn voor de Achterhoek en de Liemers, in de meest uitgebreide zin van het woord. Onder monumenten worden zowel natuurmonumenten als gebouwde monumenten bedoeld en ook andere objecten van historische betekenis;

b. het bevorderen van de studie over- en de publicatie van het immaterieel erfgoed van de Achterhoek en de Liemers, in het bijzonder de streektaal en de streekgeschiedenis.

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Huidige situatie
Hoewel onze doelstellingen al ruim 50 jaar oud zijn blijven ze onveranderd van kracht. Al meer dan 50 jaar zet de stichting, samen met vrijwilligers, zich in voor de natuur en cultuur in de Achterhoek. G. A. van der Lugt de naamgever van onze stichting hield van de streek in al zijn facetten: de mens, zijn historie, zijn taal, zijn cultuur en natuur. Zijn grote liefde voor de natuur komt tot uitdrukking in zijn opvatting: “Ook kleine stukjes bijzondere natuur mogen niet verloren gaan”. Ook voor deze percelen is het de moeite waard dat er “iemand zorg voor draagt”. En dat is precies wat we tot op heden en hopelijk nog lange tijd (zullen) doen: zorgen voor de natuur in onze mooie Achterhoek.