Beleidsplannen

In 2023 hebben we hard gewerkt aan ons Beleidsplan 2024 – 2028. Dit beleidsplan voor de bescherming van de kleinschalige natuur en het landschap van de Achterhoek is het product waarmee we aan alle geïnteresseerden onze plannen voor de komende periode toelichten en duidelijk maken hoe wij ons beleid in de komende periode inhoud en vorm willen geven.

We hebben getracht een beeld te schetsen wat onze organisatie beoogt, wat ons als bestuur drijft, wat het bereiken van onze doelstellingen mogelijk bedreigd en/ of beknot maar vooral welke kansen we zien de komende jaren.

In het inmiddels meer dan 60 jarig bestaan van de Van der Lugt Stichting is de doelstelling, het in stand houden van karakteristieke (natuur)monumenten in de Achterhoek, nagenoeg onveranderd gebleven. Onder monumenten verstaan we natuurmonumenten, gebouwde monumenten en objecten van historische betekenis. Ook immaterieel erfgoed en in het bijzonder de streektaal en de streekgeschiedenis van de Achterhoek heeft onze bijzondere aandacht.

Natuurlijk hopen we dat u, na het lezen van ons beleidsplan, onze doelstellingen voor de natuur en het landschap in de Achterhoek wilt onderschrijven. Dit kunt u laten blijken door ons te steunen in financiële zin, als vrijwilliger bij verschillende werkzaamheden of als belangstellende volger.

Van der Lugt stichting
Het bestuur