Aan het Woord…. Familie Bosman

Toen wij in het jaar 2001 in het buitengebied van Mariënvelde onze huidige woning kochten, wisten wij nog niet wat wij zouden aanvangen met de twee hectare weiland die bij de aankoop was inbegrepen. Op een bijeenkomst van het Gelders Landschap ontstond bij ons het idee dit gebiedje in te richten als natuur. Staring Advies ontwierp een inrichtingsplan en na een moeizame tocht langs allerlei instanties kregen wij de vergunning voor de aanleg. De ontgraving en de inrichting kwamen tot stand in het jaar 2007. Na enige jaren moesten wij ervaren dat het onderhoud en het beheer van een dergelijk kwetsbaar natuurterrein met vier poelen veel expertise en mankracht vereist. Onze leeftijd begon ook een rol te spelen dus toen wij hoorden van de activiteiten van de Van der Lugt Stichting was een contact gauw gelegd. Eind 2010 vond de overdracht van 1,7 hectare natuurterrein plaats bij een notaris. De helft van de overdrachtsprijs werd door ons in vijf jaarlijkse termijnen ‘in natura’ aan de stichting geschonken. Door de ANBI status van de stichting ontstond voor ons een fiscaal voordeel waarbij de stichting met weinig middelen dit terrein aan haar bezit kon toevoegen.

Hierdoor is ons idee een stukje natuur te creëren, voor de toekomst verzekerd van deskundig beheer en van continuïteit. Een betere voortgang kon ons met veel enthousiasme en liefde begonnen project niet krijgen.

Familie Bosman

Familie Bosman