Schenken via de notaris of d.m.v. een onderhandse akte

Slim en fiscaal voordelig schenken aan de G.A. van der Lugt

ANBI-LogoDe G.A. van der Lugt Stichting is door de Belastingdienst erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hierdoor zijn uw bijdragen aan onze stichting fiscaal aftrekbaar. Door een notariële akte af te sluiten is uw jaarlijkse bijdrage zelfs volledig aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Er gelden in dat geval géén criteria voor drempel- of maximumbedragen. Hierdoor is het fiscale voordeel voor u vaak groter. Een periodieke schenking moet u vast laten leggen in een notariële akte. In deze akte laat u vastleggen dat u ten minste vijf jaren achtereenvolgend eenzelfde bedrag schenkt aan een bepaald goed doel. U kunt in deze akte ook laten opnemen dat de schenking onder bepaalde voorwaarden stopt (bijvoorbeeld als u werkloos wordt of komt te overlijden).

NB: Met ingang van 2014 hoeft de periodieke gift / schenking niet meer notarieel te worden vastgelegd, maar is een onderhandse akte (in tweevoud) voldoende. Dat scheelt behoorlijk in de kosten.

De fam Bosman uit Mariënvelde heeft de stap om aan de G.A. van der Lugt stichting te schenken inmiddels gemaakt. Wij hopen dat hun verhaal ook anderen zal inspireren.

Looptijd van de akte
Bij een schenkingsakte legt u voor minimaal 5 jaar uw jaarlijkse bijdrage vast. U kunt echter ook overwegen om een akte voor onbepaalde tijd (5+) af te sluiten. Voordeel daarvan is dat u de akte niet na vijf jaar hoeft te verlengen. U bespaart daarmee kosten. U kunt echter wel na vijf jaar (minimum looptijd) stoppen met de schenking, of indien gewenst, een nieuwe akte voor een lager of hoger bedrag afsluiten.

Het hoeft u niets te kosten !
Het opmaken van een onderhandse akte kost niets.  Indien u toch van een notariële akte gebruik wenst te maken kan dat uiteraard. Bij een schenking vanaf Euro 500,- per jaar neemt de G.A. van der Lugt Stichting de notariskosten zelfs voor haar rekening en kost het u dus ook niets !

Uw eigen notaris kan natuurlijk ook een akte opmaken voor een periodieke schenking. De kosten hiervoor zijn, onder voorwaarden, ook fiscaal aftrekbaar.

Uw voordeel van een schenkingsakte op een rij:

  • Uw giften zijn via een schenkingsakte of onderhandse akte minimaal 5 jaar lang fiscaal volledig aftrekbaar;
  • U bent netto minder kwijt dan het bedrag dat u ons schenkt. Uw fiscaal voordeel is optimaal;
  • Het opstellen van een onderhandse akte tussen schenker en ontvanger is kosteloos;
  • Het opmaken en passeren van e notariële schenkingsakte kost u (onder voorwaarden) ook niets. De minimum schenking voor het gratis opmaken van een schenkinksakte ten gunste van de G.A. van der Lugt Stichting is
    500,- euro per jaar (voor een een schenking aan uitsluitend onze stichting).

Voordeel voor de G.A. van der Lugt Stichting

  • Wij kunnen 5 jaar rekenen op uw steun. Dat is goed voor de continuïteit van ons werk en geeft rust in onze financiële huishouding. Wij kunnen voor een lange periode rekenen op inkomsten voor meerjarige en duurzame projecten.