Uw nalatenschap

Zorg voor later                                                               

ANBI-LogoAls u er niet meer bent, wat gebeurt er dan met uw bezittingen? Iedereen krijgt er onherroepelijk mee te maken, maar denkt u er wel eens over na ? Zonder een testament gaat uw erfenis in beginsel naar uw gezin of naaste familie. Het wettelijke erfrecht bepaalt in dat geval wie uw erfgenamen zijn. Maar u kunt ook zelf actief bepalen of uw erfenis of een deel daarvan terecht komt bij een door u zelf te bepalen goed doel. Daarvoor is een testament nodig, waarin u uw wensen voor later vastlegt

Er zijn twee manieren om bij testament de G.A. van der Lugt Stichting te begunstigen:
1. Het benoemen van de stichting tot erfgenaam. In dat geval ontvangt de stichting (een gedeelte van) uw bezittingen;
2. Het nalaten van een legaat aan de G.A. van der Lugt stichting. Met een legaat kiest u ervoor om een bedrag of bepaalde (onroerende) goederen aan onze stichting na te laten. U kunt hierbij gericht aangeven wat het legaat behelst en hoe u wilt dat er er in de toekomst mee omgegaan wordt. U kunt dus ook een bestedingsdoel opnemen.

Nalaten en erfbelasting
Uw erfgenamen moeten erfbelasting (voorheen successierecht) betalen over hetgeen zij ontvangen uit uw nalatenschap. In de wet wordt een uitzondering gemaakt voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zoals de G.A. van der Lugt stichting. Uw geld of bezittingen komen dus volledig ten goede aan het doel waar u het voor bestemd hebt.

De Achterhoekse natuur en cultuur als uw erfgenaam
Wanneer u ons werk, onze natuur en historische objecten een warm hart toedraagt kunt u een testament laten opmaken waarin u de G.A. van der Lugt Stichting begunstigt. De G.A. van der Lugt Stichting is een door de Belastingdienst erkende ANBI instelling. Daardoor komt uw legaat of erfstelling voor 100% ten goede aan ons werk. Wilt u meer weten of heeft u speciale wensen, neem dan contact met ons op of maak een afspraak bij een notaris.

Voor vermelding in een testament kunt u de onderstaande gegevens van onze stichting gebruiken:

Statutaire naam en gegevens van de G.A. van der Lugt Stichting
G.A. van der Lugt Stichting.
Statutair gevestigd te: Borculo, Gemeente Berkelland.
Inschrijfnummer KvK 41038453

Heeft u specifieke vragen die bijvoorbeeld onze organisatie of onze doelstellingen betreffen neem dan contact op met ons secretariaat (zie Contact). Voor specifieke (fiscale) wetstechnische of andere juridische vragen kunt u het beste terecht bij een notaris of financieel adviseur.

Zie tevens onze contactgegevens.