Vriend / Donateur worden

Steun ons en wordt vriend en donateur
van de G.A. van der Lugt stichting.

Wij zijn blij met elke gift !
ANBI-LogoHelp mee om onze Achterhoekse natuurgebieden, de cultuur en eeuwenoude historische objecten in stand te houden. Natuur goed en duurzaam beheren, waar mogelijk uitbreiden en verbeteren en het tegengaan van verval van cultuurhistorische objecten kost veel geld. Ook kleinschalige percelen die deel uit maken van het kenmerkende Achterhoekse cultuurlandschap verdienen het om behouden te blijven. Beschermen werkt ! Dat kunt u zien als u onze terreinen en objecten in de regio bezoekt.

Mede met uw donatie kunnen we het verschil maken voor de natuur . Voor € 25,-  per jaar wordt u vriend en donateur van de G.A van der Lugt Stichting en draagt u uw steentje bij aan het realiseren van onze doelstellingen. Voor onze vrijwilligers en donateurs organiseren wij jaarlijks een activiteit. En uiteraard houden wij u via mail en website actief op de hoogte van de ontwikkelingen op onze terreinen en binnen onze organisatie. Vindt u het bedrag een te grote aanslag op uw portemonnee? Wij zijn blij met elke gift. Het zou geweldig zijn als we op uw bijdrage mogen rekenen.

Fiscaal aftrekbaar: een donatie / schenking aan de G.A. van der Lugt Stichting is onder voorwaarden aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van uw inkomen en van de samenstelling daarvan. Let op: criteria voor drempels en maxima kunnen per fiscaal jaar wijzigen. Kijk daarvoor op de site van de Belastingdienst.

U kunt ook kiezen voor periodieke schenkingen. Daarvoor gelden andere wettelijke criteria. Ga hiervoor naar de pagina Notariëel schenken