Korenspieker Kössink Huppel

Het korenspieker op het Erve Kössink in Huppel, Winterswijk.

In 1970 ging een lang gekoesterde wens van het bestuur van de oudheidkundige vereniging de Graafschap in vervulling toen de stichting het uit de 17e eeuw daterende en verwaarloosde korenspieker (een opslagschuur voor graan) kon verwerven.
Onder leiding van de toenmalige secretaris van het stichtingsbestuur kon het spieker worden gerestaureerd. De landschappelijke en cultuurhistorische waarde is zeer groot omdat het een van de twee nog resterende authentieke korenspiekers in Nederland is.
De naastgelegen boerderij Kössink is in 1971 eigendom overgedragen aan de stichting het Gelders Landschap.