Korenspieker Kössink Huppel

Het korenspieker op het Erve Kössink in Huppel, Winterswijk.

Het korenspieker op het Erve Kössink in Huppel, Winterswijk.
In 1970 ging een lang gekoesterde wens van het bestuur van de oudheidkundige vereniging de Graafschap in vervulling toen de Van der Lugt stichting het uit de 17e eeuw daterende en verwaarloosde korenspieker (een opslagschuur voor graan) kon verwerven. Onder leiding van de toenmalige secretaris van het stichtingsbestuur werd het spieker in eigen beheer, met hulp van overheidssubsidies, in oorspronkelijke staat gerestaureerd. De landschappelijke en cultuurhistorische waarde is zeer groot omdat het een van de twee nog resterende authentieke korenspiekers in Nederland is.

2021 Meer dan 50 jaar heeft de Van der Lugt stichting het spieker, inmiddels een rijksmonument, onderhouden en beheerd. In de loop der jaren ging de stichting zich echter meer en meer richten op natuurbeheer en onderhoud. Het beheer en onderhoud van historische gebouwen vergt specifieke kennis en die was al enige tijd binnen het bestuur niet (meer) aanwezig. Daarom heeft het bestuur in 2021 besloten dat het voor de lange termijn goed zou zijn om het gebouw in eigendom over te dragen aan een organisatie die de kennis en kunde in huis heeft. We zijn dan ook blij dat we een organisatie als St. Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) bereid hebben gevonden dit unieke erfgoed over te nemen. GLK heeft de kennis en specialisten in huis, dus we hebben er als bestuur van de Van der Lugt stichting
het volste vertrouwen in dat het gebouw voor toekomstige generaties goed bewaard blijft. Dat was altijd ons doel en dat is ook het doel van GLK.

In december 2021 werd het gebouw dan ook in eigendom overgedragen aan St. Geldersch Landschap en Kasteelen. We zijn trots op de periode dat onze stichting dit prachtige stukje Achterhoeks cultureel erfgoed voor volgende generaties heeft mogen behouden en dragen het stokje vol vertrouwen over aan GLK. Samen met de naastgelegen boerderij Kössink (al sinds 1971 ook eigendom van GLK) vormt het nu weer een prachtig ensemble.