De Horstermaat Winterswijk

In de Winterswijkse buurtschap Brinkheurne ligt aan de onverharde Horstweg ons terrein de Horstermaat, dat we in 1992 hebben gekocht. Het is een natuurlijk weiland met oude houtwallen en een bosje met twee poelen. Bij deze poelen gaat het om zonnig gelegen open water met gevarieerde oeverbegroeiing en een rijke amfibieën – en libellenstand. Omdat het terrein geïsoleerd ligt en het relatief vochtig is was er nooit sprake van een intensieve bewerking. In de Achterhoek zijn dit soort terreinen thans zeldzaam geworden. Ook de omgeving van het terrein wordt gekenmerkt door fraai coulisselandschap (kleine boselementen en weilanden).