Beelaerts Bos, Barchem

Het bos is genoemd naar de oprichter en eerste voorzitter van de G.A. van der Lugt Stichting, jhr. Beelaerts van Blokland. Het terrein is in 1975 aangekocht. De verkoopster, weduwe van de jhr. Beelaerts  van Blokland, schonk de ontvangen koopsom in termijnen terug aan de stichting.

Dit bos is gelegen aan de noord-oostelijke rand van Barchem. Het terrein sluit aan bij een groter bosgebied dat de Lochemse- en de Kalenberg omvat. Het gebied vormt als het ware een verbindingscorridor tussen deze grotere bosgebieden en Beekvliet dat richting Borculo aan de Berkel ligt. Het bos bestaat hoofdzakelijk uit grove den met een enkele groep lariks en fijnspar. Ook komen er enkele grote zomereiken in voor.