Vacature terreinbeheerder

per 1 januari 2022

De Van der Lugt Stichting richt zich op behoud en versteviging van het landschap, de natuur en de biodiversiteit in de Achterhoek. De stichting is eigenaar van en beheert en beschermt samen met een flinke groep ervaren en enthousiaste vrijwilligers een aantal kleinere natuurterreinen en twee (rijks)monumenten, waarvan één gebouw.

We zijn op zoek naar een terreinbeheerder die binnen het bestuur het ‘inhoudelijke geweten’ is op gebied van ecologie, landschap en biodiversiteit.

Onze stichting: ambitieus, efficiënt en doelgericht

Onze stichting: ambitieus, efficiënt en doelgericht

Het bestuur en de vrijwilligers vormen samen een ambitieuze, efficiënte en doelgerichte organisatie.
De mooie resultaten die we boeken, geven veel energie! We werken actief voor het landschap, de natuur en de biodiversiteit door het beheer van de bestaande terreinen en het uitvoeren van nieuwe projecten.
Wat we zoal doen? We:

  • werken in het bos en aan de verschillende landschapselementen
  • onderhouden houtsingels, houtwallen, hakhoutbosjes, struwelen,
  • maaien faunarijke graslanden, hooilandjes en botanische weiden
  • bewerken onze historische graanakkers
  • knotten wilgen
  • schonen poelen op;

Met alle activiteiten dragen we concreet bij aan het behoud en de versteviging van het Achterhoekse landschap. Hierin is én blijft er ruimte voor onder andere de boomkikker, de steenuil, vele soorten insecten (vlinders, sprinkhanen) en vele soorten planten (zoals blauwe knoop, gevlekte orchis). Zo maken we ons sterk om biotopen te verbeteren (waar nodig) en hebben een een maaibeheer om de biodiversiteit op onze terreinen in stand te houden en te vergroten.

Jij als terreinbeheerder

Je hebt een brede kennis en ervaring op gebied van ecologie, landschap en biodiversiteit. Bij voorkeur heb je een afgeronde opleiding op een van deze terreinen. Je vindt het leuk om deze kennis over te dragen aan de leden van de beheercommissie en de groep vrijwilligers. Je geeft leiding aan het beheer en onderhoud van de terreinen en je bent eindverantwoordelijk voor de prioritering van de beheerwerkzaamheden.

Je stelt beheerplannen op en adviseert het bestuur op gebied van (o.a.) inrichtingsplannen. Daarnaast mag je ook de handen uit de mouwen steken in het veld om het beheer in de praktijk uit voeren samen met de andere leden van de beheercommissie en een groep (ruim 30) enthousiaste en ervaren vrijwilligers .

Meteen solliciteren? Dat kan!

Spreekt de mooie taak als beheerder van de Van der Lugt Stichting je aan? Stuur je sollicitatie, met een korte motivatie, dan naar info@vanderlugtstichting.nl. Je krijgt altijd een reactie van ons of we graag met je in gesprek gaan. Zijn we van beide kanten enthousiast? Dan kun je één jaar meedraaien met onze huidige beheerder waardoor je ruim de tijd hebt om in je bestuursfunctie te groeien.