Stef Grit

In memoriam Stef Grit (17 April 1948- 4 September 2012).

Op 4 september 2012 overleed ons bestuurslid Stef Grit. Gedurende bijna 20 jaar was hij lid van het algemeen bestuur van de Stichting.

Stef is geboren in het ziekenhuis in Doetinchem op 17 april 1948. Zijn ouders hadden elkaar leren kennen toen zijn vader was ondergedoken op de boerderij van de ouders van zijn moeder. Stef groeide op in Lintelo bij Aalten, ging er naar de lagere school en daarna naar de HBS te Aalten. Als gereformeerde jongen ging hij vervolgens sociale geografie studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Aan deze universiteit had hij ook zijn eerste werkkring die vervolgens werd afgewisseld met een functie als wetenschappelijk medewerker economische geografie aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Hij deed daar onder andere onderzoek naar de economische ontwikkelingen in de Achterhoek en de Liemers. Ook was hij van 1981 tot 1986 hoofdredacteur van het Geografisch Tijdschrift, een van de tijdschriften van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Door bezuinigingen en saneringen zou zijn Nijmeegse werkkring echter worden overgeplaatst naar Groningen.

Omdat Stef liever in het oosten bleef wonen kwam een advertentie in de Graafschapbode als geroepen. In deze advertentie werd een opvolger gevraagd voor Henk Krosenbrink, de eerste directeur van het Staring Instituut. Stef aarzelde geen moment en schreef een sollicitatiebrief met als resultaat dat hij met ingang van 1 juli 1990 werd benoemd tot directeur. Als gevolg van deze benoeming werd Stef op 25 januari 1992 ook benoemd als bestuurslid van de oudheidkundige vereniging de Graafschap, de “moeder” van het Staring Instituut. Namens de Oudheidkundige Vereniging werd hij in 1993 ook bestuurslid van de G. A. van der Lugt Stichting.

Voor Stef braken nu mooie jaren aan want als Achterhoekse jongen kon hij zich nu bezig houden met de streekgeschiedenis, de streektaal, de folklore en het streekeigene. Hij had een passie voor boeken en hij heeft dan ook aan de wieg gestaan van heel wat publicaties over het streekeigene. De eindredactie van het Jaarboek Achterhoek en Liemers, de jaarlijkse bundel met artikelen die door de vereniging wordt uitgegeven, kwam als vanzelfsprekend ook bij hem te liggen. Hij was ook de drijvende kracht achter de Steenbergenstichting, het publicatiefonds van de vereniging. Daarnaast werkte hij ook mee aan de totstandkoming van documentaires over de Tweede Wereldoorlog in de Achterhoek zoals o.a. over de verzetsgroep de Bark in Aalten, over de gebroeders Misset en over het bombardement op Doetinchem in 1945.

In de bestuursvergaderingen van de G. A. van der Lugt Stichting gaf hij vaak op rustige en weloverwogen wijze zijn deskundige visie op de aanvragen voor een bijdrage voor publicaties op het gebied van de streekgeschiedenis en van de streektaal. Daarnaast hielp hij met veel plezier als er bosonderhoud op de terreinen verricht moest worden.

Het Staring Instituut was ook voor veel mensen die een vraag aan de Stichting hadden het eerste aanspreekpunt. Op de bordjes op onze terreinen stond tot voor kort namelijk het telefoonnummer van het Staring Instituut vermeld waardoor nogal wat mensen via Stef met ons in contact kwamen.

Oude bordje van de Stichting in het Beelaertsbos bij Barchem. Dit bos is genoemd naar Menno Beelaerts van Blokland, oprichter en eerste voorzitter van de Stichting.

Door de beperkte financiering van het Staring Instituut en de noodzaak om nieuwbouw te plegen kwam de gedachte op om een fusie aan te gaan met het Achterhoeks Archief, dat ook nieuw moest gaan bouwen. Na jarenlange voorbereiding was het in 2011 eindelijk zo ver dat het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem zijn deuren kon openen.

Op 15 september 2011 namen we in Doetinchem afscheid van het oude Staring Instituut en tegelijkertijd van Stef als directeur daarvan. Tijdens de receptie hebben we nog allerlei plannen gemaakt voor de activiteiten die Stef na zijn pensionering zou gaan ontplooien. Hij had nu immers meer tijd voor de van der Lugt Stichting en voor de Historische vereniging Achterhoek en Liemers (sinds 2007 de nieuwe naam van oudheidkundige vereniging), waarvan hij sinds 2010 voorzitter was.

Binnen een week na zijn afscheidsreceptie kwam echter het rampzalige bericht dat hij aan slokdarmkanker leed. Na de eerste verslagenheid kwam er echter bij hem een strijdbare geest naar boven om voor zijn herstel te knokken. De vele medische behandelingen in het najaar van 2011 doorstond hij moedig en met een positief gemoed. Hij begon zelfs al weer allerlei plannen te maken die echter met het voortschrijden van zijn ziekte helaas niet tot realisatie konden komen. Na een tijdelijke opleving bleek een slagaderlijke bloeding in zijn longen op 4 september 2012 fataal. Op 10 september 2012 hebben we tijdens een emotionele dienst in de Catharinakerk in Doetinchem afscheid van Stef genomen.

Met zijn kennis van het streekeigene van Achterhoek en Liemers, zijn optimisme en gemoedelijkheid was Stef een ware Achterhoeker en een rots in de branding van het streekeigene. We verliezen in hem een aangenaam mens die niet aarzelde om zijn rijke gaven van hoofd en gemoed met ons te delen. We zullen zonder Stef verder moeten en in dankbaarheid gedenken wat hij voor ons heeft verricht.

We wensen Ada en de kinderen en kleinkinderen en de moeder van Stef veel sterkte toe bij het dragen van het smartelijke verlies.

René Nijhof

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Mobiele versie afsluiten