Bertus Siebers

+Bertus Siebers 1938 - 2013

+B.Siebers 1938 – 2013

Woensdagavond 20 februari jl. kreeg ik het telefoontje dat Bertus plotseling was overleden. Ik wist dat hij en zijn vrouw Hanny op vakantie waren in Thailand. Ze wilden naast vakantie ook hun dochter Henrike daar bezoeken.Eerst wil je de boodschapper niet geloven. Ze vergist zich, denk je nog. Je vraagt door en dan…ja dan komt de werkelijkheid overrompelend bij je binnen.

Bertus is op 5 februari 1938 geboren te Borculo.
Hij is de oudste in dit gezin. Hij heeft nog een broer en samen vormen ze een hecht stel.

Hij groeit voorspoedig op en heeft een brede interesse in alles wat er om hem heen gebeurd. Borculo is zijn speelplaats en ontmoetingsplaats.

Hij haalt op de plaatselijke MULO school zijn diploma met als specialisatie de zgn. handelsvakken. Hij gaat in deze richting ook aan het werk en bij elke nieuwe werkkring leert hij meer van deze boeiende richting. Natuurlijk moest hij naast werken ook studeren en zo ontstond er een man met zowel een goede theoretische als een praktische vakkennis.

Zijn belangstelling op velerlei gebieden brengt hem in contact met heel veel verenigingen en stichtingen in Borculo en omgeving. Zo kan ik noemen zonder volledig te zijn: padvinderij – voetbal – korfbal – hengelsport – duivenhouderij – historische vereniging – behoud Synagoge – gemeente belangen (raadslid) – Staring Advies en last but not least de G.A.van der Lugt Stichting.

Meestal ging hij een bestuurlijke verantwoordelijkheid niet uit de weg en hij koos dan voor penningmeester indachtig het gezegde “wie betaalt, bepaalt”.

Ook in ons bestuur ( in 1994 trad hij toe) was hij de penningmeester. Hij werkte met vaste hand en ik heb van dichtbij mogen meemaken hoe hij onze financiële middelen toekomstbestendig heeft gemaakt. Hij voelde tijdig aan dat er wat stond te gebeuren in de financiële wereld. Daarvoor nogmaals mijn dank aan hem.

Het verdriet in zijn gezin door zijn plotseling overlijden is intens. Ik mocht helpen de begrafenis waardig te laten verlopen en het doet goed dat je zo iets kunt betekenen voor een man waar je jaren mee hebt opgetrokken en een voor wie je een grote waardering hebt gekregen.

Wij, bestuursleden en vrijwilligers, wensen zijn geliefden sterkte toe en tegen onze Bertus zeggen we uit de grond van ons hart;

Bertus bedankt!!!

Namens het bestuur van de G.A. van der Lugt stichting,

Theo Franck, voorzitter