Ben Geurkink

Bennie Geurkink

Toen onze stichting in 1996 op zoek ging naar een nieuwe kandidaat voor het bestuur, die tevens uit Winterswijk moest komen, viel zijn naam: Ben Geurkink. Wij mochten net als velen ‘Bennie’ zeggen.

Met name vanwege zijn brede kennis en het feit dat hij wist wat er allemaal speelde in Winterswijk, kwam hij in het bestuur. Bennie was werkzaam bij de gemeente Winterswijk en was ingevoerd in alles wat onder de noemer buitengebied, landschap, ruimtelijke ordening en natuurbeleid valt.

Misschien is, naast de hiervoor genoemde kennisgebieden, zijn kennis van hoe de mensen in het buitengebied aankijken tegen de overheid en zeker ook tegen de natuurorganisaties wel zijn belangrijkste inbreng geweest. Hij kende het Winterswijkse buitengebied als zijn eigen broekzak, maar nog belangrijker: hij kende de mensen. Dat kennen bleef niet bij de namen en adressen, maar Bennie kende de karakters en de drijfveren van de mensen.

Geboeid hebben wij geluisterd als Bennie de verschillende mensen een plaats gaf in de gesprekken die hij met ze had. Hij gaf ze vertrouwen en kreeg ook veel vertrouwen terug. En door zijn goede contacten en zijn vasthoudendheid durven wij te zeggen dat de natuur en het landschap, met name in de omgeving Winterswijk, er dankzij hem nog beter uitziet!

Op dezelfde manier functioneerde hij ook binnen ons bestuur. Hij luisterde goed naar ieders argumenten en liet iedereen in zijn of haar waarde. ‘Stem verheffen’ of ‘beter weten’ was hem vreemd. Ook hier was hij vasthoudend en doelgericht.

Toen zijn vrouw Pietie hem ontviel was dat een grote klap voor hem. Wij kenden haar als een spontane vrouw die ons altijd gastvrij ontving. Gelukkig kwam Ans in zijn leven en ook haar hebben we onder andere tijdens de bestuursuitjes mogen leren kennen. Ook langs deze weg wensen we haar veel sterkte!

Zijn ziekte heeft hij bevochten met alles wat voor hem mogelijk was. Ondanks de ellende die dit met zich meebracht, bleef hij zijn inbreng leveren in het bestuur. Helaas heeft hij deze ongelijke strijd niet kunnen winnen.

In de bestuursvergadering van 11 mei jl. hebben we 1 minuut in stilte aan Bennie gedacht. En we zullen aan hem blijven denken.

Wat zullen we hem missen of beter gezegd: Dank Bennie, we missen je!

Namens het bestuur van de G.A. van der Lugt stichting,

Theo Franck (bestuurlid en oud voorzitter)

Rogier Grondman (voorzitter).