Actualiteiten

05 jun 2011 | Nieuw bord op Bosmans Brook

Op 5 juni 2011 hebben de heer en mevrouw Bosman uit Mariënvelde het bestuur van de G. A. van der Lugtstichting ontvangen op het terras van hun huis met koffie en een taartje.

Na de koffie vertelde voorzitter Theo Franck hoe het contact met de familie Bosman tot stand is gekomen. De gesprekken over de wijze waarop de stichting de pioniersarbeid van de heer en mevrouw Bosman zal voortzetten had hij als zeer plezierig ervaren. Hij sprak de verwachting uit dat het contact ook in de toekomst op dezelfde prettige manier zal worden voortgezet.

De heer Bosman vertelde vervolgens dat hij samen met zijn vrouw het natuurterrein tot ontwikkeling heeft gebracht maar dat op een gegeven moment de leeftijd gaat tellen en dat het onderhoud te zwaar werd. Hij is blij dat hij het onderhoud in goede en deskundige handen kan overlaten.

Na dit genoeglijke samenzijn was het vervolgens tijd voor de officiële handeling van de onthulling van het bord met de naam van het terrein door de heer en mevrouw Bosman.

Met zichtbaar genoegen en trots verwijderden zij het pakpapier op het nieuwe bord dat door ons bestuurslid Jan Huidink is ontworpen. Op dit bord staat de naam van het nieuwe terrein, ons oude logo en onze website.

Op de borden bij onze andere terreinen staat nog het telefoonnummer van het Staring Instituut. Door de fusie van het Staring Instituut met het Streekarchief tot het Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers per 1 juli 2011 zullen echter ook de borden op deze andere terreinen binnenkort vervangen moeten worden.

29 apr 2011 | Ridder Jan Derking.

Sinds 29 april 2011 is onze oud-voorzitter Jan Derking uit Borculo ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Bloemen van de gemeente Berkelland spelde hem op die dag in het gemeentehuis de bijbehorende versierselen op.

Na afloop konden familie, vrienden en bekenden hem feliciteren tijdens een broodmaaltijd in het museum de Lebbenbrugge te Borculo.

Jan is sinds 1960 bestuurlijk actief geweest op een groot aantal terreinen in de Achterhoek.

Voor onze stichting was hij vanaf 1973 secretaris-penningmeester en vanaf 1981 tot en met 1988 voorzitter.

Voor onze moederorganisatie (de historische vereniging Achterhoek die toen nog onder de naam oudheidkundige vereniging de Graafschap door het leven ging) is hij vanaf 1972 actief geweest, eerst als bestuurslid en vicevoorzitter en van 1985 tot 1987 als voorzitter.

Ook heeft hij in het Jaarboek Achterhoek en Liemers (en in de voorganger daarvan onder de titel “Archief” ) veel publicaties op zijn naam staan over historische onderwerpen en ook in de streektaal onder het pseudoniem “Jan van het Westerhof”.

Voor onze zusterinstelling de meester Hendrik Willem Heuvelstichting (de eigenaar en beheerder van het museum de Lebbenbrugge in Borculo) was Jan bestuurslid vanaf 1966, penningmeester vanaf 1971 tot 1978, van 1978 tot 1981 secretaris/penningmeester en van 1981 tot en met 1988 voorzitter.

Daarnaast heeft Jan zich nog voor een groot aantal andere instellingen op het gebied van natuur en cultuur in de Achterhoek ingezet.

Naar onze mening is zijn belangeloze inzet voor onze Achterhoekse samenleving dan ook volkomen terecht geëerd met deze Koninklijke onderscheiding die een blijk van maatschappelijke waardering is voor het vele werk dat Jan Derking voor onze mooie omgeving heeft verricht.

27 dec 2010 | Nieuw terrein in Mariënvelde.

Op 27 december 2010 heeft onze stichting een nieuw terrein van ongeveer 1,7 hectare verworven. Dit terrein ligt aan de Scheiddijk, ten noorden van  Mariënvelde.

Het terrein ligt in het Ruurlose Broek, dat tot in de 19e eeuw nog een vochtige wildernis was. Door de ontginning van de woeste gronden in de 19e eeuw ontstond hier een grootschalig ontginningslandschap, met weinig natuurwaarden.

In 1998 is in het kader van de ruilverkaveling Ruurlo een deel van het terrein omgezet naar natuur door het graven van een poel en het aanleggen van struiken en bosjes. In 2007 is ook de rest van het perceel ingericht tot natuurgebied. Het doel van de inrichtingsmaatregelen is dat er hier een stapsteen Amfibie ontstaat. De boomkikker, die het de laatste jaren in de Achterhoek weer erg goed doet, is nog niet op het terrein gesignaleerd. In de nabijheid van het terrein komt de boomkikker echter wel voor en deze zal hier zeker een plek vinden.

In het bestemmingsplan van de gemeente is de agrarische bestemming ook gewijzigd in de bestemming natuurgebied. De ontwikkeling van dit natuurgebied begint inmiddels op gang te komen. Door de Stichting Berglinde zijn er al enkele zeldzame planten gevonden.

De heer en mevrouw Bosman uit Mariënvelde waren op zoek naar een manier om het door hen ontwikkelde natuurgebied ook in de toekomst te behouden. Om die reden hebben zij contact gezocht met onze stichting en het terrein gedeeltelijk aan ons geschonken en deels aan ons verkocht.

De G. A. van der Lugt Stichting zal zich inzetten om deze natuurparel op een goede wijze te beheren.

15 aug 2010 | De Slinge treed buiten haar oevers

De Slinge is buiten haar oevers getreden, dus de Lebbebruggekamp doet nu al dienst als waterberging.

In het voorjaar van 2010 heeft de G. A. van der Lugt Stichting twee overeenkomsten gesloten met het waterschap Rijn en IJssel. Bij hoog water zou het waterschap twee terreinen van de stichting mogen gebruiken als waterberging. Het betreft de Lebbenbruggerkamp en het Hartelergoorbosje, beiden in Borculo. De gedachte daarbij was dat dit waarschijnlijk slechts eenmaal in de 50 jaar nodig zou hoeven te zijn. Groot was echter de verbazing toen door de overvloedige regenval in augustus 2010 deze stukken grond al binnen een half jaar dienst moesten doen als waterberging. Op de foto is te zien hoe het boerderijmuseum de Lebbenbrugge in Borculo rondom in het water ligt.

Klik op de foto’s voor een uitvergroting

10 jun 2010 | Storm treft bomen bij Spieker Kossink

De zomerstorm van 2010 velde een boom bij ons korenspieker, maar raakte deze gelukkig niet.

De achtergebleven takken na het opruimen van de boom.

03 apr 2010 | Werkzaamheden bij de Ruitenburgerschans

Zoals wel vaker togen vrijwilligers en bestuursleden erop uit werkzaamheden aan onze terreinen te volbrengen. Dit voorjaar stond er echter een behoorlijke klus op hen te wachten. De Ruitenburgerschans was in de winter ervoor ontdaan van circa 1 hectare populieren en diende ingepland te worden met 700 jonge scheuten. Na een vruchtbare ochtend werd er onder het genot van de voorjaarszon de gezamenlijke lunch genuttigd waarna binnen enkele uren de klus was geklaard.