Actualiteiten

12 okt 2013 | Onderhoudseizoen 2013 – 2014, welkom aan de nieuwe vrijwilligers

Het onderhoudseizoen 2013 – 2014 is weer begonnen. Ons bestuurslid en coördinator van het vrijwilligerswerk Kees Vredeveld heeft voor de komende herfst- en wintermaanden weer een schema opgesteld waarvoor een ieder zich kan aanmelden op de dagen dat het hem of haar schikt.
Goed nieuws daarbij is dat we weer een groep nieuwe vrijwilligers mogen begroeten. Dat zijn Wim te Selle,
Jan te Winkel, Jopie Schreurs en Sim Simmelink (allen uit Winterswijk), Gerrit Zeggelink uit Lochem en Hans Lubberding uit Harfsen. Welkom bij de G.A. van der Lugt Stichting. We hopen en verwachten dat jullie je snel thuis zullen voelen bij ons. Een enkeling heeft z’n vuurdoop al gehad bij het aanharken van het (nog natte en dus zware) gras op Bosmans Brook. De daarbij opgelopen blaren zullen dit seizoen hopelijk snel veranderen in eelt !

Inmiddels is ook Schreuders Weide al weer onderhanden genomen. Het gras is gemaaid en afgevoerd. Dat het
werk i.c. de verschraling van dit gebied tot resultaat leidt hebben we dit voorjaar goed kunnen zien. Het stond vol met orchideën (gevlekte orchis). Volgend jaar moet overigens de poel op dit terrein opgeschoond worden dus we houden voldoende werk daar.

Bij Bosmans Brook zijn we gestart met het vrijmaken van wilgenopslag rond de grote poel. Ook de kleinere ondiepe poelen zijn opgeschoond door het verwijderen van het riet en de lisdodden waarmee de poelen dreigen dicht te groeien. Het werk op dit relatief nieuwe terrein begint al tot resultaat te leiden. Ook hier is de gevlekte orchis waargenomen en dit voorjaar werd datgene waarop we al gehoopt hadden werkelijkheid: de boomkikker is gearriveerd, duidelijk hoorbaar door z’n kenmerkende verdragende geluid.

Wat het werk betreft is de kop er dus af ! Hopelijk krijgen we de komende maanden nog een paar mooie dagen om lekker buiten aan het werk te zijn. Veel plezier en gezelligheid gewenst !

30 sep 2013 | Het nieuwe wringhek bij Schreuders Weide in Haarlo

Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de stichting heeft onze vrijwilliger Rudie Roerdinkholder het initiatief genomen om bij het Henk van Ommen Fonds een verzoek in te dienen voor financiële ondersteuning voor het maken en plaatsen van houten wringhekken en afsluitbomen voor onze terreinen. Het bestuur van dat fonds heeft inmiddels positief gereageerd op het verzoek. Uiteraard zijn we zeer verheugd over deze onverwachte meevaller in deze financiëel moeilijke tijden.

De hekken werden gemaakt door Frank Diekman uit Lievelde. Deze vakman maakt de hekken op ambachtelijke wijze door gebruik te maken van uitsluitend houten materialen en verbindingen. Inmiddels zijn een drietal hekken geplaatst en het resultaat mag er zijn getuige bijgaande foto. De hekken geven de toegangen tot onze terreinen een mooie rustieke aanblik en ze passen prachtig in het Achterhoekse landschap.

 

Onze dank aan Rudie voor het initiatief en aan het Henk van Ommen Fonds voor de bijdrage.

nieuwe-wringhek-SchreudersWeide-Haarlo

24 jun 2013 | Toekenning uit SBNL – Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof – Coldeweij Fonds

sbnl-logoOp 23 mei ontving het bestuur bericht dat een project van onze stichting in aanmerking kwam voor een uitkering uit het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof – Coldeweij Fonds. Dit Fonds wordt beheerd door SBNL (organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer), en ondersteunt, onder voorwaarden,  projecten in het kader van particuliere en agrarische natuur en het landschap in Overijssel en Gelderland Oost.

De G.A. van der Lugt stichting heeft een aanvraag ingediend ter ondersteuning van het onderhoud van de korenspieker in Winterswijk-Huppel. Van de 32 ingediende projecten (voor een totaalbedrag van 600.000,- Euro) werden er 9 gehonoreerd op basis van een advies opgesteld door een commissie voor het bestuur van SBNL. Dit advies was dus positief voor ons project en het werd als zodanig volledig overgenomen door het bestuur van SBNL. Uiteraard zijn we als bestuur zeer verguld met deze ondersteuning.

Op 11 juni j.l. werd de uitreiking van een officieel tintje voorzien in hotel Bon’Aparte in Barchem. Voorzitter Theo Franck nam daar het toegekende bedrag (1400,- euro) in de vorm van een reuze cheque, symbolisch in ontvangst uit handen van dhr. F. Nijpjes, wrnmd. vz. van SBNL..

IZF_8674_projectwinnaars_2013 11-6-2013_kleinIZF_8630

 

Voor het persbericht van SBNL klikt u hier.

Voor  het artikel uit de Berkelbode klikt u hier.

 

15 mei 2013 | 50 jarig bestaand gevierd met bestuur, vrijwiliggers en partners

14 mei j.l vierde het bestuur van de G.A. van der Lugt stichting samen met partners, vrijwilligers, oud bestuursleden en vertegenwoordigers van zusterorganisaties het 50 jarig bestaan.

De dag begon voor het bestuur met partners met een korte herdenking bij het recent gerestaureerde graf van G.A van der Lugt op de oude begraafplaats in Borculo. Voorzitter Theo Franck sprak daarbij een paar woorden en legde namens de aanwezigen een bloemstuk bij het graf. Daarna werd ook nog het graf bezocht van ons recent overleden bestuurslid Bertus Siebers. Vervolgens werd het Schrieverspad op landgoed Kotmans (o.a. de rode beuk voor G.A. van der Lugt) bezocht. De lunch werd gebruikt nabij Winterswijk in het theehuis aan de Meekertweg.  Het middagprogramma voorzag in een excursie in het veen nabij Meddo waar de bestuursleden Vredeveld en Geurkink het gezelschap rondleidden. Aan het eind van de middag werd eerst nog het nieuwe hekwerk bij de Lebbenbrugge bewonderd waarna het tijd werd voor een hapje en een drankje bij Berkelpalace tijdens een informele receptie. Een gezellige bijeenkomst met oudbestuursleden, vrijwilligers en ‘vrienden’ die de stichting een warm hart toedragen. De dag werd afgesloten met een diner. Al met al kijkt het bestuur terug op een gezellige en geslaagde dag.

Groepsfoto met partners - 50 jarig bestaand

Bijgaand een foto van het bestuur met partners. Op de foto ontbreekt het bestuurslid Rene Nijhof die door ziekte helaas verstek moest laten gaan.

Ook de media (o.a. Tubantia en de Stentor) besteedden aandacht aan het jubileum. Als u hier klikt kunt u kennis nemen van het krantenartikel.

 

20 apr 2013 | De G.A. van der Lugt Stichting bestaat 50 jaar

Op 14 mei 2013 wordt een mijlpaal bereikt: al vijftig jaar heeft de stichting zich ingezet voor het behoud van kleinschalige natuurterreinen, het karakteristieke landschap, de streektaal en cultuurhistorische monumenten in de Achterhoek en de Liemers.

Op 14 mei 1963 werd de G.A. van der Lugt Stichting door enkele bestuursleden van de Oudheidkundige Vereniging De Graafschap (thans Historische Vereniging Achterhoek en Liemers) opgericht. Doelstellingen waren destijds (en zijn dat nog steeds) het bevorderen en instandhouden van de achterhoekse cultuur, het landschap, de saksische streektaal en cultuurhistorische monumenten.
Er is in de afgelopen 50 jaar veel werk verzet door de bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting. Er zijn terreinen verworven, (her)ingericht en opengesteld voor bezoekers. Het natuurbeheer van de terreinen vormt de rode draad. Belangrijk werk dat ons achterhoekse landschap, dat we zo’n warm hart toedragen, nog mooier gemaakt heeft. Veel dank gaat uit naar de donateurs, legatoren en vrijwilligers die ons de afgelopen vijftig jaar geholpen hebben.

Op 14 mei 2013 viert het stichtingsbestuur het 50 jarig bestaan. Het bestuur wil deze mijlpaal niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Er is daarom besloten voor een gezellig samenzijn, met een hapje en drankje, met vrijwilligers, oud-bestuursleden en het huidige bestuur. Betrokkenen ontvangen daarvoor tijdig een uitnodiging.
Draagt u de doelstellingen en het werk van de G.A. van der Lugt Stichting ook een warm hart toe en vindt u deze mijlpaal een mooie aanleiding om de Stichting financieel te steunen neem dan via info@vanderlugtstichting.nl contact met ons op. Ook mensen die behulpzaam willen zijn bij het werk aan de terreinen kunnen via dit adres hun belangstelling kenbaar maken.

28 feb 2013 | In Memoriam Bertus Siebers

Woensdagavond 20 februari jl. kreeg ik het telefoontje dat Bertus plotseling was overleden. Ik wist dat hij en zijn vrouw Hanny op vakantie waren in Thailand. Ze wilden naast vakantie ook hun dochter Henrike daar bezoeken.

Eerst wil je de boodschapper niet geloven. Ze vergist zich, denk je nog. Je vraagt door en dan…ja dan komt de werkelijkheid overrompelend bij je binnen.

Bertus is op 5 februari 1938 geboren te Borculo.
Hij is de oudste in dit gezin. Hij heeft nog een broer en samen vormen ze een hecht stel.

+Bertus Siebers 1938 - 2013

+B.Siebers 1938 – 2013

 Hij groeit voorspoedig op en heeft een brede interesse in alles wat er om hem heen gebeurd. Borculo is zijn speelplaats en ontmoetingsplaats.

Hij haalt op de plaatselijke MULO school zijn diploma met als specialisatie de zgn. handelsvakken. Hij gaat in deze richting ook aan het werk en bij elke nieuwe werkkring leert hij meer van deze boeiende richting. Natuurlijk moest hij naast werken ook studeren en zo ontstond er een man met zowel een goede theoretische als een praktische vakkennis.

Zijn belangstelling op velerlei gebieden brengt hem in contact met heel veel verenigingen en stichtingen in Borculo en omgeving. Zo kan ik noemen zonder volledig te zijn: padvinderij – voetbal – korfbal – hengelsport – duivenhouderij – historische vereniging – behoud Synagoge – gemeente belangen (raadslid) – Staring Advies en last but not least de G.A.van der Lugt Stichting.

Meestal ging hij een bestuurlijke verantwoordelijkheid niet uit de weg en hij koos dan voor penningmeester indachtig het gezegde “wie betaalt, bepaalt”.

Ook in ons bestuur ( in 1994 trad hij toe) was hij de penningmeester. Hij werkte met vaste hand en ik heb van dichtbij mogen meemaken hoe hij onze financiële middelen toekomstbestendig heeft gemaakt. Hij voelde tijdig aan dat er wat stond te gebeuren in de financiële wereld. Daarvoor nogmaals mijn dank aan hem.

Het verdriet in zijn gezin door zijn plotseling overlijden is intens. Ik mocht helpen de begrafenis waardig te laten verlopen en het doet goed dat je zo iets kunt betekenen voor een man waar je jaren mee hebt opgetrokken en een voor wie je een grote waardering hebt gekregen.

Wij, bestuursleden en vrijwilligers, wensen zijn geliefden sterkte toe en tegen onze Bertus zeggen we uit de grond van ons hart;

Bertus bedankt!!!

Namens het bestuur van de G.A. van der Lugt stichting,

Theo Franck, voorzitter

 

14 dec 2012 | Een rode beuk voor Van der Lugt

Op 14 december 2012 hebben bestuursleden van de G. A. van der Lugt Stichting een boom geplant op het landgoed Kottmans in Winterswijk-Miste.

Onze zusterorganisatie, de Dialectkring Achterhook en Liemers, heeft op dit landgoed, samen met de eigenaar daarvan, een Schrieverspad ingericht.  Het Schrieverspad is bedoeld om al die mensen te eren die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de streektaal van Achterhoek en Liemers.

Op dit Schrieverspad staan al een groot aantal bomen maar er is nog plaats voor meer. 

Naar de mening van het bestuur mocht een boom voor G. A. van der Lugt op het Schrieverspad niet ontbreken.

In zijn tijd was van der Lugt immers een bekende dialectschrijver die stukjes schreef in de krant en in het Archief,  het orgaan van de oudheidkundige vereniging de Graafschap. Deze stukjes heeft hij in de loop van de jaren gebundeld in vier boekjes met de titel “de Mölle”.  De Mölle stond voor de molen van Bennat, oftewel molen de Witten in Etten, de plaats waar van der Lugt opgroeide.

Veel van zijn verhalen spelen dan ook in Etten.  De taal waarin hij deze verhalen schreef was echter niet zijn “mooderspraoke” , maar de taal van Gelselaar, de plaats waar hij als 30-jarige onderwijzer in 1909 kwam wonen.  Deze taal, die hij intensief heeft bestudeerd,  kende toen nog een aantal bijzondere woorden die nadien zijn verdwenen en door van der Lugt nog tijdig zijn vastgelegd.

Het bestuur prijst zich gelukkig dat de commissie van de Dialectkring, die de beslissing neemt over voor wie een boom mag worden geplant,  ook aan G. A. van der Lugt heeft gedacht.

Bij de keuze welke boom moest worden uitgekozen voor het Schrieverspad heeft het stichtingsbestuur na enig geblader in de vier deeltjes van de Mölle gekozen voor een rode beuk.

In deel 4, dat door de Stichting zelf is uitgegeven, beschrijft van der Lugt op pagina 53 en volgende de Stormramp van Borculo van 1925. Deze cycloon ontzag ook niet de mooie rode beuk voor zijn huis en die werd door de natuurkrachten in een keer geveld.

Het bestuur hoopt dat de boom die nu geplant is net zo dik mag worden als het exemplaar dat  in 1925 is ondergegaan.

In een feeëriek, besneeuwd landschap hebben op 14 december 2012 bestuursleden, die bedreven zijn  in het natuurwerk,
de boom voor G. A. van der Lugt geplant.

 

 Ook zijn er door RTV Slingeland filmopnames gemaakt:

httpv://youtu.be/vRsAJvcEN8w

20 aug 2011 | werkzaamheden Italiaanse meertjes

Een deel van het bos bij de Italiaanse Meertjes in Winterswijk-Kotten is eigendom van de G.A. van der Lugt Stichting. In augustus van dit jaar zijn er enkele werkzaamheden in dit bos uitgevoerd. Het bos was te veel dichtgegroeid waardoor de ondergroei in de verdrukking kwam, en ook bij de grotere bomen nam de vitaliteit af. In de ondergroei staan veel wintereiken. Deze eikensoort komt in Nederland niet veel voor, de meeste eiken in ons land zijn namelijk zomereiken.

Door deze dunning krijgen de eiken meer ruimte om te groeien. De overblijvende grove dennen hebben ook meer ruimte gekregen en de slechte exemplaren zijn eruit gehaald. De overgebleven bomen kunnen weer groeien zodat het bos weer een vitale indruk maakt.

Doordat er gewerkt is met een bosbouwoogstmachine, lijkt het bos op dit ogenblik rommelig. De bosaannemer heeft een gedeelte van de takken kapot gezaagd en er zal door een particulier brandhout uit gehaald worden. De aanblik zal na deze werkzaamheden weer normaal zijn en na een groeiseizoen is er weinig of niets meer te merken van deze noodzakelijke dunning.